Ερευνητικό Συγγραφικό Έργο

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

18.   1991    Skalkeas GD., Spandidos DA., Kostakis Α., Balafouta-Tseleni S., Choremi Ε., Iliopoulos 

        D., Haliassos Α.:     
        Κ-ras oncogene mutations in neoplasias of kidney transplanted patients: preliminary results with

        a new technique.     
        Anticancer Res., 11 (6), 2091-3, 1991.    
        Θεματολογία        Ογκολογία
        Μεθοδολογία        Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων          8
        Αναφορές            10
        Συντ. απήχησης    1.826

19.   1992    Liapis C., Sechas Μ., Iliopoulos D., Dousaitou Β., Verikokos C., Patapis Ρ., Zografos G.,

        Kolyνa Β., Skalkeas Gr.:     
        Seasonal variation in the incidence of ruptured abdominal aortic aneurysm.    
        Eur. J. Vasc. Surg., 6 (4), 416-8, 1992.    
        Θεματολογία        Αγγειοχειρουργική
        Μεθοδολογία        Μελέτη παρατήρησης
        Αρ. Ατόμων          224
        Αναφορές            29
        Συντ. απήχησης    2.490

20.   1993    Asimacopoulos P.J., Camel J.E., Iliopoulos D.C., Reardon Μ.:     
        Blunt Injury of the Innominate Artery: Utilization of a Vascular Pericardial Flap. Α Case report.            J. Thorac Cardiovasc Surg, 105 (4), 764-65, 1993.    
        Θεματολογία         Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία         Περιγραφή περιστατικού
        Αρ. Ατόμων          1
        Αναφορές             7
        Συντ. απήχησης    3.494

21.   1993    Iliopoulos D., Atkinson Β., Sau1 S.H., Herlyn Μ., Rodriguez-Martinez Η.Α., West S.L.,

        Maislin G., Soloway R.D., Strom Β.Ι.:     
        Difference in antigen expression between neoplastic and non-neoplastic gallbladder epithelium. 

        An Immunohistochemical study.     
        Dig. Dis. Sci., 38 (1), 155-60, 1993.    
        Θεματολογία        Ογκολογία
        Μεθοδολογία        Ανοσοϊστοχημική τεχνική
        Αρ. Ατόμων           -
        Αναφορές             2
        Συντ. απήχησης    2.613

22.   1995    Liapis C.D., Sechas M.N., Iliopoulos D. C., Kaklamanis P., Skalkeas G.D.:     
        Peripheral arterial embolism due to a renal sarcoma.     
        Eur J Vasc Endovasc Surg 10 ( 1 ): 122-4, 1995.    
        Θεματολογία       Αγγειοχειρουργική
        Μεθοδολογία       Περιγραφή περιστατικού
        Αρ. Ατόμων         1
        Αναφορές           3
        Συντ. απήχησης   2.490

23.   1995    Safi H.J., Iliopoulos D.C., Duff D. S.:    
        Repeat replacement of aortic valve bioprosthesis.     
        Ann Thorac Surg 59 (5): 1217-1219, 1995.    
        Θεματολογία         Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία         Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής
        Αρ. Ατόμων          1
        Αναφορές             2
        Συντ. απήχησης    3.849

24.   1995    Gagos S., Hopwood V.L., Iliopoulos D. C. Kostakis A., Karayannakos P .E., Yatzidis H.,

        Skalkeas G.D., Pathak S.:     
        Chromosomal markers associated with metastasis in two colon cancer cell lines established from

        the same patient.     
        Anticancer Res, 15: 369-378, 1995.     
        Θεματολογία         Ογκολογία
        Μεθοδολογία         Περιγραφή περιστατικού
        Αρ. Ατόμων           1
        Αναφορές             44
        Συντ. απήχησης    1.826

25.   1995    Safi H.J., Iliopoulos D.C., Gopinath S.P., Hess K.R., Asimacopoulos P.J., Bartoli S.,

        Raskin S.A., Shaibani A.T., Leveque C.M., Yawn D.H.:     
        Retrograde cerebral perfusion via the superior vena cava during profound hypothermia and

        circulatory arrest in pigs.     
        Ann Thorac Surg. 59: 1107-1112, 1995.    
        Θεματολογία         Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία        Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων          15 (χοίροι)
        Αναφορές             50
        Συντ. απήχησης    3.849

26.   1995    Adachopoulos H.J., Iliopoulos D.C., Gagos S., Agapitos M.V., Karayannacos P.E., Roboli

        S.K., Skalkeas G.D.:     
        In vitro effects of heparin on SW 480 tumor cell-matrix interaction.     
        Anticancer Res, 15 (4): 1411-6, 1995.     
        Θεματολογία         Ογκολογία
        Μεθοδολογία         In vitro μελέτη
        Αρ. Ατόμων           -
        Αναφορές             12
        Συντ. απήχησης    1.826

27.   1996    Gagos S., Iliopoulos D.C., Tseleni-Balafouta S., Agapitos M., Adachopoulos H., Kostakis

        A., Karayannacos P., Skalkeas Gr.:     
        Cell senescence and a mechanism of clonal evolution leading to continuous cell proliferation, loss

        of heterozygosity and tumor heterogeneity: Studies on two immortal colon cancer cells lines.     
        Cancer Genet Gytogenet 90 (2): 157-165, 1996.    
        Θεματολογία        Ογκολογία
        Μεθοδολογία        Μελέτη κυτταρικών σειρών
        Αρ. Ατόμων          -
        Αναφορές            25
        Συντ. απήχησης    ΝΟΝΕ

28.   1996    Safi H.J. Hess K.R., Randel M., Iliopoulos D.C., Baldwin J.C., Mootha R.K., Shenaq S.S.,

        Sheinbaum R., Greene T.:     
        Cerebrospinal fluid drainage and distal aortic perfusion: reducing neurologic complications in

        repair of thoracoabdominal aortic aneurysm types I and II.     
        J Vasc Surg 23 (2): 223-229, 1996.    
        Θεματολογία         Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία        Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων          94
        Αναφορές            197
        Συντ. απήχησης    3.454

29.   1996    Antachopoulos C.T., Gagos S., Iliopoulos D.C., Karayannakos P.E., Tseleni-Balafouta S.,

        Alevras P., Koundouris C., Skalkeas G.D.:    
        Low dose heparine treatment does not inhibit SW 480 human colon cancer growth and

        metastasis.     
        In Vivo 10(5):      527-31, 1996.    
        Θεματολογία        Ογκολογία
        Μεθοδολογία        Μελέτη σε κυτταρικό επίπεδο
        Αρ. Ατόμων          -
        Αναφορές            10
        Συντ. απήχησης    0.832 

30.   1996    Safi H.J., Harlin S.A., Mller C.C., Iliopoulos D.C., Joshi A., Mohasci T.G., Zippel R.,

        Letsou G.V.:     
        Predictive factors for acute renal failure in thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysm

        surgery.    
        J Vasc Surg 24 (3) 338-44, 1996.    
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Κλινική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    234
        Αναφορές    178
        Συντ. απήχησης    3.545

31.   1996    Agapitos E., Karayannakos P., Donta I., Kotsarelis D., Iliopoulos D., Davaris P., Gugulakis

        A., Sehas M., Skalkeas G.:     
        Immunohistochemical detection of platelet derived growth factor (PDGF) in the aortic wall of

        atherosclerotic rabbits.     
        Int Angiol 15 ( 3 ): 249-51, 1996.    
        Θεματολογία    Ανοσολογία
        Μεθοδολογία    Ιστοπαθολογική μελέτη σε πειραματικό μοντέλο 
        Αρ. Ατόμων    -
        Αναφορές    5
        Συντ. απήχησης    1.462

32.   1997    Safi H.J., Letsou G.V., Iliopoulos D.C., Subramaniam M.H., Miller C.C., Hassoun H.,

        Asimacopoulos P.J., Baldwin J.C.:     
        Impact of retrograde cerebral perfusion on ascending aortic and arch aneurysm repair.     
        Ann Thorac Surg 63 (6): 1601-1607, 1997.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    161
        Αναφορές    132
        Συντ. απήχησης    3.849

33.   1997    Safi HJ1, Miller CC 3rd, Azizzadeh A, Iliopoulos DC    
        Observations on delayed neurologic deficit after thoracoabdominal aortic aneurysm repair.    
        J Vasc Surg 26 (4) 616-22, 1997.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Μετεγχειρητική παρακολούθηση
        Αρ. Ατόμων    8
        Αναφορές    122
        Συντ. απήχησης    3.545

34.   1997    Engle J., Safi H.J., Abassi O., Iliopoulos D.C., Dorsay D., Cartwright J., Weilbaecher D.:          Mucopolysaccharidosis presenting as pediatric multiple aortic aneurysm: First reported case.    
        J Vasc Surg 26 (4): 704-10, 1997.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Περιγραφή περιστατικού
        Αρ. Ατόμων    1
        Αναφορές    13
        Συντ. απήχησης    3.545

35.   1997    Safi H.J., Miller C.C., Letsou G.V., Iliopoulos D.C., Baldwin J.C.:     
        Staged repair of extensive aortic aneurysm: improved neurologic outcome.     
        Ann Surg 226 ( 5 ) : 599-605, 1997.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    512
        Αναφορές    34
        Συντ. απήχησης    8.327

36.   1997    Safi H.J., Cambell M.P., Miller C.C., Iliopoulos D.C., Khoynezhad A., Letsou G. V.,

        Asimacopoulos P. J.:    
        Cerebral spinal fluid drainage and distal aortic perfusion decrease the incidence of neurological

        deficit: The results of 343 descending and thoracoabdominal aortic aneurysm repairs.     
        Eur J Endovasc Surg 14 ( 2 ) 118-24, 1997.      
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Προοπτική μελέτη χειρουργικής τεχνικής
        Αρ. Ατόμων    343
        Αναφορές    111
        Συντ. απήχησης    2.490

37.   1997    Papagrigorakis E., Iliopoulos D.C., Asimacopoulos P.J., Safi H.J., Weilbaecher D.J.,

        Ghazzaly K.G., Nava M., Gaubatz J.W., Morrisset J.D.:     
        Lipoprotein (a) in plasma, arterial wall, and thrombus from patients with aortic aneurysm.    
        Clin Genet 52(5) 262-71, 1997.    
        Θεματολογία    Καρδιολογία
        Μεθοδολογία    Προσδιορισμός βιοδείκτη
        Αρ. Ατόμων    38
        Αναφορές    34
        Συντ. απήχησης    3.931

38.   1998    Safi H.J., Miller C.C., Yawn D.C., Iliopoulos D., Subramaniam M., Harlin S., Letsou G.:            Impact of distal aortic and visceral perfusion on liver function during thoracoabdominal and

        descending thoracic aortic repair.     
        J Vasc Surg 27 (1) 145-52, 1998.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    367
        Αναφορές    47
        Συντ. απήχησης    3.545

39.    1998    Safi H.J., Miller C.C., Carr C., Iliopoulos D.C., Dorsay D.A., Baldwin J.C.:     
        Importance of intercostal artery reattachment during thoracoabdominal aortic aneurysm.    
        J Vasc Surg 27 ( 1 ) 58-66, 1998.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    343
        Αναφορές    261
        Συντ. απήχησης    3.545

40.   1998    Safi H.J., Miller C.C., Raerdon M., Iliopoulos D.C., Letsou G.V., Espada R., Baldwin J.C.:          Operation for accurate and chronic aortic dissection: recent outcome with regard to neurologic

        deficit and early death.     
        Ann Thorac Surg 66 (2) 402-11, 1998.     
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Περιγραφή μετεγχειρητικών επιπλοκών
        Αρ. Ατόμων    206
        Αναφορές    125
        Συντ. απήχησης    3.849

41.   1998    Safi H.J., Miller C.C., Subramaniam M.H., Cambell M.P., Iliopoulos D.C., O’Donnell J.J.,

        Reardom M.J., Letsou G.V., Espada R.:     
        Thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysm repair using cardiopulmonary bypass, profound

        hypothermia, and circulatory arrest via left chest incision.     
        J Vasc Surg 28 (4) 591-8, 1998.      
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    409
        Αναφορές    138
        Συντ. απήχησης    3.545

42.   1998    Safi H.J., Winnerkvist A., Miller C.C., Iliopoulos D.C., Reardon M.J., Espada R., Baldwin

        J.C.:     
        Effect of extended cross-clamp time during thoracoabdominal aortic aneurysm repair.     
        Ann Thorac Surg 66 (4) 1204-9, 1998.     
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    370
        Αναφορές    92
        Συντ. απήχησης    3.849

43.   1999    Safi H.J., Subramaniam M.H., Miller C.C., Coogan S.M., Iliopoulos D.C., Winnerkvist A.,

        Le Blevec D., Bahnini A.:     
        Progress in the management of type I thoracoabdominal and descending thoracic aortic

        aneurysms.     
        Ann Vasc Surg 13 (5) 457-462, 1999.     
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Νεότερα σχετικά με χειρουργικές τεχνικές
        Αρ. Ατόμων    409
        Αναφορές    31
        Συντ. απήχησης    1.045

44.    2000    Katsarolis I., Pefanis A., Iliopoulos D., Siaperas P., Karayiannakos P., Giamarellou H.:            Successful trovafloxacin prophylaxis against experimental streptococcal aortic valve 

        endocarditis.       

        Antimicrobial Agents and Chemotherapy 44 (9) 2564-2566, 2000.      
        Θεματολογία    Λοιμοξιολογία
        Μεθοδολογία    Φαρμακευτική παρέμβαση προεγχειρητικά
        Αρ. Ατόμων    47 (κόνικλοι)
        Αναφορές    4
        Συντ. απήχησης    4.476

45.   2001    Kyriakides Z.S., Petinakis P., Kaklamanis L., Sbarouni E., Karayiannakos P., Iliopoulos

        D., Dontas I., Kremastinos D.Th.:     
        Instramuscular administration of estrogen may promote angiogenesis and perfusion in a rabbit

        model of chronic limb ischemia.     
        Cardiovascular Research 49: 626-633, 2001.    
        Θεματολογία    Αγγειοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    24 (κόνικλοι)
        Αναφορές    45
        Συντ. απήχησης    5.465

46.   2001    Siaperas P., Pefanis A., Iliopoulos D., Katsarolis I., Kyroudi-Voulgary A., Donta I.,

        Karayannakos P., Giamarellou H.:     
        Evidence of less severe aortic valve destruction after treatment of experimental staphylococcal

        endocarditis with vancomycin and dexamethasone.     
        Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 45(12) 3531-3537, 2001    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    44 (κόνικλοι)
        Αναφορές    11
        Συντ. απήχησης    4.476

47.    2002    Winnerkvist A., Bartoli S., Iliopoulos D.C., Hess K. R., Miller C.C., Safi H. J.:     
        Spinal cord protection during aortic cross clamping: Retrograde, Distal aortic perfusion, and cerebrospinal fluid drainage.    
        Scand Cardiovasc J 36: 6-10, 2002.    
        Θεματολογία    Καρδιοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Χειρουργική τεχνική
        Αρ. Ατόμων    20 (κύνες)
        Αναφορές    12
        Συντ. απήχησης    1.093

48.   2004    Tsatsaris A., Iliopoulos D., Baldoukas A., Triantafyllou D., Berketis N., Kavantzas N.:     
        Effect of an experimental stenosis in pig descending thoracic aorta. Artificial Organs. 28(11): 1-          6, 2004.    
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    8 (χοίροι)
        Αναφορές    14
        Συντ. απήχησης    1.993

49.    2004    Tsatsaris A., Iliopoulos D., Baldoukas A., Berketis N., Triantafyllou I., Triantafyllou D.:            A minor experimental stenosis in pig descending thoracic aorta affects the spectral content of

        pressure pulse wave.     
        Artificial Organs. 28(12): 68-71, 2004.    
        Θεματολογία    Θωρακοχειρουργική
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    8 (χοίροι)
        Αναφορές    4
        Συντ. απήχησης    1.993

50.   2005    Sakka V, Galani L, Pefanis A, Iliopoulos D, Athanasopoulos G, Donta I, Giamarellou H.:            Successful moxifloxacin prophylaxis against experimental streptococcal aortic valve endocarditis.          J Antimicrob Chemother. 2005 Dec; 56(6): 1160-2. Epub 2005 Oct 4.    
        Θεματολογία    Λοιμοξιολογία
        Μεθοδολογία    Πειραματική μελέτη
        Αρ. Ατόμων    -
        Αναφορές    4
        Συντ. απήχησης    5.313

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

Δημήτριος Ηλιόπουλος Καρδιοχειρουργός, kardioxeirourgos, Στεφανιαία Νόσος, Βαλβιδοπάθειες, καρδιοχερουργικές επεμβάσεις, Bypass, by-pass, επεμβάσεις καρδιάς, επεμβάσεις βαλβίδων, Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Ανευρύσματα, αρτηριακά μοσχεύματα, βαλβίδες καρδιάς, βαλβιδοπλαστική, Στένωση Αορτικής, Ανεπάρκεια Αορτικής, Στένωση Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Τριγλώχινας, Στένωση Τριγλώχινας, Στεφανιαίες Παρακάμψεις, Αγγειοπλαστική, μπαλονάκι, Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Thanks! Message sent.