top of page

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

καρδιοχειρουργός (2).gif

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα      Θέμα Διδακτορικής Διατριβής        Έτος Έναρξης

 • 1    Γουργουλιάνης Κ.:    Κατανομή των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο ανοσολογικό σύστημα    1988

 • 2    Σοφός Γ.:    Χρήση της διαδερμικής μετρήσεως της μερικής τάσεως Ο2 (TcPΟ2) σε ασθενείς με περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια    1990

 • 3    Αλαμανής Χ.:    Συμβολή στην κινητική κυκλοφορούντων καρκινικών δεικτών σε κυτταροκαλλιέργειες και σε πειραματική ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια    1993

 • 4    Ανταχόπουλος Θ Χαράλαμπος.:    Η δράση της ηπαρίνης στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και στο φαινόμενο της μετάστασης    1995

 • 5    Κατσαρόλης Ιωάννης:    Χημειοπροφύλαξη με τροβαφλοξασίνη σε στρεπτοκοκκική πειραματική ενδοκαρδίτιδα αορτικής βαλβίδας κονίκλων    1999

 • 6    Σιαπέρας Πέτρος:    Θεραπεία πειραματικής ενδοκαρδίτιδας αορτικής βαλβίδας οφειλόμενη σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στην μεθυκιλλίνη με βανκομυκίνη και δεξαμεθαζόνη    1999

 • 7    Μπέης Ιωαννης    Χειρουργική ελάττωση του πνευμονικού όγκου στην αντιμετώπιση του πνευμονικού εμφυσήματος    2002

 • 8    Γκουτζανης  Λάμπρος    Η fractal ανάλυση στη μελέτη των καρκινωμάτων της στοματικής κοιλότητας    2006

 • 9    Πετεινάκης Παντελής:    Νεοαγγειογένεση σε ισχαιμικά άκρα κονίκλων μετά χορήγηση οιστρογόνων     2002

 • 10    Σακκά Βησσαρία:    Μοξιφλοξασίνη στην προφύλαξη πειραματικής ενδοκαρδίτιδας σε κονίκλους.     2003

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

 • 11    Αθανασόπουλος Γεώργιος:    Λινεζολίδη στην προφύλαξη πειραματικής ενδοκαρδίτιδας σε κονίκλους    2003

 • 12    Αντωνίου Αθανάσιος:    Μελέτη της απολιποπρωτεϊνης J σε υλικό ενδαρτηρεκτομης στεφανιαίων ασθενών     2003

 • 13    Γαλάνη Λαπρινή:    Θεραπεία πειραματικής ενδοκαρδίτιδας από σταφυλόκοκκο Bordeline (Oxacylline resistant staphylococcus aureus) με μοξυφλοξασίνη    2003

 • 14    Καλοκαιρινός Γεώργιος:   Μελέτη ογκογονιδίων διαβητικών επιμύων με καρκιίνο του στόματος    2003

 • 15    Κανελλόπουλος Γεώργιος :   Ανοσοϊστοχημική  και μοριακή μελέτη σε επίμυες των ογκογονιδίων erbB2 και p53     2003

 • 16    Κέκης Παναγιώτης:    Μοριακοί δείκτες στο εντερικό επιθήλιο, σε πειραματικό μοντέλο σήψης    2003

 • 17    Κοντός Κωνσταντίνος: Διατατική οστεογένεση σε οστικά ελλείμματα κάτω γνάθου    2003.

 • 18    Λύρας Θεόδωρος:    Η επίδραση των οιστρογόνων στην αγγειογένεση ισχαιμικού μυοκαρδίου    2003

 • 19    Μεζίτης Μιχαήλ: Αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν την οστεογένεση του σπλαχνικού κρανίου    2003

 • 20    Μουλαβασίλη Παναγιώτα:  Πειραματική καρκινογένεση στοματικού βλεννογόνου    2003

 • 21    Μουτζούρη Αστέρω:  Μελέτη αυξητικών παραγόντων σε καρκίνο του στόματος    2004

 • 22    Τσατσάρης Αθανάσιος:    Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων και της αιματικής ροής της κατιούσας θωρακικής αορτής μετά την δημιουργία χειρουργικής στένωσης    2003

 • 23    Φιστίπουλος Ιωάννης:     Μελέτη ογκογονιδίου σε μεταστατικούς όγκους    2004

 • 24    Παπαγεωργίου Γεώργιος:  Μελέτη του γονιδίου του μεταγραφικού παράγοντα ETS-1, που σχετίζεται με τους μηχανισμούς ογκογέννησης στο στόμα    2004

 • 25    Γεωργούλης Στυλιανός:  Μελέτη μοριακών μηχανισμών στο εμβρυικό σύνδρομο υδαντοίνης   2004

 • 26    Σαρρής Ιωάννης:  Αποτελέσματα της ολικής διακολπικής/ διαπνευμονικής διόθρωσης της τετραλογίας fallot μέ έμφαση στα στοιχεία λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας   2006

 • 27    Σταματελόπουλος Αθανάσιος:  Λεμφική αποχέτευση και συστηματική κατανομή της τάλκης μετά από ενδοϋπεζωκοτική έγχυση, κατά την διάρκεια πλευρόδεσης και συνοδές βλάβες    2006

 • 28    Αυγουστίδης Δημήτριος:  Μελέτη της συμβολής των ιντεγκρινών και της τυροσινικής κινάσης fak στην καρκινογένεση του στόματος σε επίμυες, με διαβήτη τύπου Ι    2006

 • 29    Λινάρδου Ευαγγελία :  Καρδιοαναπνευστικήαναζωογόνηση-αιμοδυναμική μελέτη με την χρήση νεοτέρων φαρμακευτικών παραγόντων    2006

 • 30    Παπαϊωάννου Λουκρητία: Μελέτη του πολυμορφισμού του ογκοκατασταλτικού γονιδίου P53, σε παρατεταμένο μηχανικό αερισμό, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη   2006

 • 31    Παρασκευάς Κοσμάς: Σύγκριση της αποτελεσματικότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων κατάλληλα για την αντιμετώπιση δισιλιπιδαιμίας του μεταβολικού συνδρόμου    2006

 • 32    Κορού Λασκαρίνα - Μαρία:  Συγκριτική μελέτη της επίδρασης σησαμελαίου και της αντιοξειδωτικής ουσίας NAC, σε πειραματικό μοντέλο αθηρωμάτωσης    2007

 • 33    Σακελάριος Θεμιστοκλής: Μελέτη της επίδρασης υπολιπιδαιμικών φαρμάκων, σε ασθενείς με δισδιλιπαιμία και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο    2007

 • 34    Κουδουμάς Δημήτριος:    Η μελέτη της ισχαιμίας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ή του ελευθέρου τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας επί εκτεταμένη ισχαιμία της δεξιάς κοιλίας    2008

 • 35    Μπέης Ιωάννης:    Χειρουργική ελάττωση του πνευμονικού όγκου στην αντιμετώπιση του πνευμονικού εμφυσήματος.     2010

 • 36    Μπούσιας Σπυρίδων:  Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων της αορτικής ρίζας σε υγιή άτομα   2010

 • 37    Μπούσουλα Ελένη: Επίδραση των πολυμορφισμών του γονιδίου της CETP στην δραστικότητα των απολιπιδαιμικών φαρμάκων χορηγούμενα στους ίδιους ασθενείς    2010

 • 38    Βυλλιώτης Αντώνιος:  Μοριακή μελέτη παραγόντων που σχετίζονται με θρόμβωση και συσχέτισή τους με κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο του στόματος    2011

 • 39    Δαμανάκης Γεώργιος:  Επιδράσεις του σακχαρώδη διαβήτη στην ορθοδοντική μετακίνηση σε επίμυες     2011

 • 40    Σάκκαλη Ελένη:     2011

 • 41    Καμινιώτης Βάιος: Επίδραση της κολχικίνης στην ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών και ηπατικών βλαβών οφειλόμενες στη στεάτωση   2012

 • 42    Μαρκόπουλος Γεώργιος: Αξιολόγηση οστικού μοσχεύματος εμπλουτισμένου με βιταμίνη D σε προκλητά οστικά ελλείματα κρίσιμου μεγέθους. Πειραματική μελέτη σε χοίρους    2015

 • 43    Ανδρουτσοπούλου Βασιλική: Μελέτη του προστατευτικού ρόλου των αναστολέων των μεταλλοπρωτεινασών στη γέννεση ανευρυσμάτων θωρακικής αορτής.    2015

 • 44    Τζανή Ασπασία:  Η επίδραση της Μαστίχας Χίου (Pistachia Lenticus var Chia) σε πειραματικό μοντέλο αθηρωμάτωσης    2015

 • 45    Ντεβέγια Ρεζάρ:  Διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες ανευρύσματος ανιούσης αορτής σε ασθενείς με δίπτυχη και τρίπτυχη αορτική βαλβίδα (υπό εξέλιξη).    2015

 • 46    Ζερβα Κανελλα:  2017 Η επίδραση των παραγόντων  λιπώδους ιστού στο καρδιαγγειακό συστημα ασθενων με υπέρταση και  η συσχέτιση τους με τα κλινικά χαρακτηριστικα την βλάβη σε οργανόστοχους και την ανταπόκριση στη θεραπεία

 • 47    Καλατζής  Χρήστος:  2018 Μελέτη της επίδρασης της μαστίχας Χιου στο λιπ.προφίλ επιμυών με συνδρομο πολ. ωοθηκων 

 • 48    Μανιάτης Δημητριος: 2018 Μελέτη της επίδρασης της μαστίχας Χιου στο λιπ.προφίλ επιμυών με συνδρομο πολ. ωοθηκων

 • 49    Βέλιου Μαρία: 2018 Η επίδραση των ορμονών του λιπώδους ιστού σε ασθενείς με κολπικη μαραμαρυγή 

 • 50    Σπάρταλης Μιχαήλ: 2018 Επίδραση της κολχικίνης σε συνδυασμό με φιβρατη ή Ν- ακετυλοκυστεινη στα επίπεδα τριγλυκεριδιων και αθηρωματικής πλακας  σε πειραματικό μοντέλο κονίκλων.

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

Δημήτριος Ηλιόπουλος Καρδιοχειρουργός, kardioxeirourgos, Στεφανιαία Νόσος, Βαλβιδοπάθειες, καρδιοχερουργικές επεμβάσεις, Bypass, by-pass, επεμβάσεις καρδιάς, επεμβάσεις βαλβίδων, Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Ανευρύσματα, αρτηριακά μοσχεύματα, βαλβίδες καρδιάς, βαλβιδοπλαστική, Στένωση Αορτικής, Ανεπάρκεια Αορτικής, Στένωση Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Τριγλώχινας, Στένωση Τριγλώχινας, Στεφανιαίες Παρακάμψεις, Αγγειοπλαστική, μπαλονάκι, Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Thanks! Message sent.

bottom of page