Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα      Θέμα Διδακτορικής Διατριβής        Έτος Έναρξης

 • 1    Γουργουλιάνης Κ.:    Κατανομή των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο ανοσολογικό σύστημα    1988

 • 2    Σοφός Γ.:    Χρήση της διαδερμικής μετρήσεως της μερικής τάσεως Ο2 (TcPΟ2) σε ασθενείς με περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια    1990

 • 3    Αλαμανής Χ.:    Συμβολή στην κινητική κυκλοφορούντων καρκινικών δεικτών σε κυτταροκαλλιέργειες και σε πειραματική ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια    1993

 • 4    Ανταχόπουλος Θ Χαράλαμπος.:    Η δράση της ηπαρίνης στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και στο φαινόμενο της μετάστασης    1995

 • 5    Κατσαρόλης Ιωάννης:    Χημειοπροφύλαξη με τροβαφλοξασίνη σε στρεπτοκοκκική πειραματική ενδοκαρδίτιδα αορτικής βαλβίδας κονίκλων    1999

 • 6    Σιαπέρας Πέτρος:    Θεραπεία πειραματικής ενδοκαρδίτιδας αορτικής βαλβίδας οφειλόμενη σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στην μεθυκιλλίνη με βανκομυκίνη και δεξαμεθαζόνη    1999

 • 7    Μπέης Ιωαννης    Χειρουργική ελάττωση του πνευμονικού όγκου στην αντιμετώπιση του πνευμονικού εμφυσήματος    2002

 • 8    Γκουτζανης  Λάμπρος    Η fractal ανάλυση στη μελέτη των καρκινωμάτων της στοματικής κοιλότητας    2006

 • 9    Πετεινάκης Παντελής:    Νεοαγγειογένεση σε ισχαιμικά άκρα κονίκλων μετά χορήγηση οιστρογόνων     2002

 • 10    Σακκά Βησσαρία:    Μοξιφλοξασίνη στην προφύλαξη πειραματικής ενδοκαρδίτιδας σε κονίκλους.     2003

 • 11    Αθανασόπουλος Γεώργιος:    Λινεζολίδη στην προφύλαξη πειραματικής ενδοκαρδίτιδας σε κονίκλους    2003

 • 12    Αντωνίου Αθανάσιος:    Μελέτη της απολιποπρωτεϊνης J σε υλικό ενδαρτηρεκτομης στεφανιαίων ασθενών     2003

 • 13    Γαλάνη Λαπρινή:    Θεραπεία πειραματικής ενδοκαρδίτιδας από σταφυλόκοκκο Bordeline (Oxacylline resistant staphylococcus aureus) με μοξυφλοξασίνη    2003

 • 14    Καλοκαιρινός Γεώργιος:   Μελέτη ογκογονιδίων διαβητικών επιμύων με καρκιίνο του στόματος    2003

 • 15    Κανελλόπουλος Γεώργιος :   Ανοσοϊστοχημική  και μοριακή μελέτη σε επίμυες των ογκογονιδίων erbB2 και p53     2003

 • 16    Κέκης Παναγιώτης:    Μοριακοί δείκτες στο εντερικό επιθήλιο, σε πειραματικό μοντέλο σήψης    2003

 • 17    Κοντός Κωνσταντίνος: Διατατική οστεογένεση σε οστικά ελλείμματα κάτω γνάθου    2003.

 • 18    Λύρας Θεόδωρος:    Η επίδραση των οιστρογόνων στην αγγειογένεση ισχαιμικού μυοκαρδίου    2003

 • 19    Μεζίτης Μιχαήλ: Αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν την οστεογένεση του σπλαχνικού κρανίου    2003

 • 20    Μουλαβασίλη Παναγιώτα:  Πειραματική καρκινογένεση στοματικού βλεννογόνου    2003

 • 21    Μουτζούρη Αστέρω:  Μελέτη αυξητικών παραγόντων σε καρκίνο του στόματος    2004

 • 22    Τσατσάρης Αθανάσιος:    Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων και της αιματικής ροής της κατιούσας θωρακικής αορτής μετά την δημιουργία χειρουργικής στένωσης    2003

 • 23    Φιστίπουλος Ιωάννης:     Μελέτη ογκογονιδίου σε μεταστατικούς όγκους    2004

 • 24    Παπαγεωργίου Γεώργιος:  Μελέτη του γονιδίου του μεταγραφικού παράγοντα ETS-1, που σχετίζεται με τους μηχανισμούς ογκογέννησης στο στόμα    2004

 • 25    Γεωργούλης Στυλιανός:  Μελέτη μοριακών μηχανισμών στο εμβρυικό σύνδρομο υδαντοίνης   2004

 • 26    Σαρρής Ιωάννης:  Αποτελέσματα της ολικής διακολπικής/ διαπνευμονικής διόθρωσης της τετραλογίας fallot μέ έμφαση στα στοιχεία λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας   2006

 • 27    Σταματελόπουλος Αθανάσιος:  Λεμφική αποχέτευση και συστηματική κατανομή της τάλκης μετά από ενδοϋπεζωκοτική έγχυση, κατά την διάρκεια πλευρόδεσης και συνοδές βλάβες    2006

 • 28    Αυγουστίδης Δημήτριος:  Μελέτη της συμβολής των ιντεγκρινών και της τυροσινικής κινάσης fak στην καρκινογένεση του στόματος σε επίμυες, με διαβήτη τύπου Ι    2006

 • 29    Λινάρδου Ευαγγελία :  Καρδιοαναπνευστικήαναζωογόνηση-αιμοδυναμική μελέτη με την χρήση νεοτέρων φαρμακευτικών παραγόντων    2006

 • 30    Παπαϊωάννου Λουκρητία: Μελέτη του πολυμορφισμού του ογκοκατασταλτικού γονιδίου P53, σε παρατεταμένο μηχανικό αερισμό, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη   2006

 • 31    Παρασκευάς Κοσμάς: Σύγκριση της αποτελεσματικότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων κατάλληλα για την αντιμετώπιση δισιλιπιδαιμίας του μεταβολικού συνδρόμου    2006

 • 32    Κορού Λασκαρίνα - Μαρία:  Συγκριτική μελέτη της επίδρασης σησαμελαίου και της αντιοξειδωτικής ουσίας NAC, σε πειραματικό μοντέλο αθηρωμάτωσης    2007

 • 33    Σακελάριος Θεμιστοκλής: Μελέτη της επίδρασης υπολιπιδαιμικών φαρμάκων, σε ασθενείς με δισδιλιπαιμία και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο    2007

 • 34    Κουδουμάς Δημήτριος:    Η μελέτη της ισχαιμίας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ή του ελευθέρου τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας επί εκτεταμένη ισχαιμία της δεξιάς κοιλίας    2008

 • 35    Μπέης Ιωάννης:    Χειρουργική ελάττωση του πνευμονικού όγκου στην αντιμετώπιση του πνευμονικού εμφυσήματος.     2010

 • 36    Μπούσιας Σπυρίδων:  Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων της αορτικής ρίζας σε υγιή άτομα   2010

 • 37    Μπούσουλα Ελένη: Επίδραση των πολυμορφισμών του γονιδίου της CETP στην δραστικότητα των απολιπιδαιμικών φαρμάκων χορηγούμενα στους ίδιους ασθενείς    2010

 • 38    Βυλλιώτης Αντώνιος:  Μοριακή μελέτη παραγόντων που σχετίζονται με θρόμβωση και συσχέτισή τους με κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο του στόματος    2011

 • 39    Δαμανάκης Γεώργιος:  Επιδράσεις του σακχαρώδη διαβήτη στην ορθοδοντική μετακίνηση σε επίμυες     2011

 • 40    Σάκκαλη Ελένη:     2011

 • 41    Καμινιώτης Βάιος: Επίδραση της κολχικίνης στην ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών και ηπατικών βλαβών οφειλόμενες στη στεάτωση   2012

 • 42    Μαρκόπουλος Γεώργιος: Αξιολόγηση οστικού μοσχεύματος εμπλουτισμένου με βιταμίνη D σε προκλητά οστικά ελλείματα κρίσιμου μεγέθους. Πειραματική μελέτη σε χοίρους    2015

 • 43    Ανδρουτσοπούλου Βασιλική: Μελέτη του προστατευτικού ρόλου των αναστολέων των μεταλλοπρωτεινασών στη γέννεση ανευρυσμάτων θωρακικής αορτής.    2015

 • 44    Τζανή Ασπασία:  Η επίδραση της Μαστίχας Χίου (Pistachia Lenticus var Chia) σε πειραματικό μοντέλο αθηρωμάτωσης    2015

 • 45    Ντεβέγια Ρεζάρ:  Διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες ανευρύσματος ανιούσης αορτής σε ασθενείς με δίπτυχη και τρίπτυχη αορτική βαλβίδα (υπό εξέλιξη).    2015

 • 46    Ζερβα Κανελλα:  2017 Η επίδραση των παραγόντων  λιπώδους ιστού στο καρδιαγγειακό συστημα ασθενων με υπέρταση και  η συσχέτιση τους με τα κλινικά χαρακτηριστικα την βλάβη σε οργανόστοχους και την ανταπόκριση στη θεραπεία

 • 47    Καλατζής  Χρήστος:  2018 Μελέτη της επίδρασης της μαστίχας Χιου στο λιπ.προφίλ επιμυών με συνδρομο πολ. ωοθηκων 

 • 48    Μανιάτης Δημητριος: 2018 Μελέτη της επίδρασης της μαστίχας Χιου στο λιπ.προφίλ επιμυών με συνδρομο πολ. ωοθηκων

 • 49    Βέλιου Μαρία: 2018 Η επίδραση των ορμονών του λιπώδους ιστού σε ασθενείς με κολπικη μαραμαρυγή 

 • 50    Σπάρταλης Μιχαήλ: 2018 Επίδραση της κολχικίνης σε συνδυασμό με φιβρατη ή Ν- ακετυλοκυστεινη στα επίπεδα τριγλυκεριδιων και αθηρωματικής πλακας  σε πειραματικό μοντέλο κονίκλων.

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Καρδιοχειρουργικό Ιατρείο

Εντός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ


Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού

Σταυρού 4 - 15123 Μαρούσι


Ωράριο Ιατρείου:
Δε έως Πα 08:00 - 20:00

 • Καρδιοχειρουγός Ηλιόπουλος
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Google Places Icon
 • Grey YouTube Icon

Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


Διευθυντής Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρδιοχειρουργικής

Ιατρ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξυπηρέτηση Ασθενών

Γραμματεία Ιατρείου


Για τα ραντεβού σας καλέστε στα τηλ.: 210 6867689210 6867690

 

Για Επείγοντα Περιστατικά

καλέστε στο: 6944 696050

Όροι χρήσης, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας.

Copyright © 2020 | Dimitrios C Iliopoulos ® CARDIAC SURGEON - Director, 4th Cardiac Surgery Clinic Hygeia Hospital Athens
Associate Professor of Cardiac Surgery, University of Athens - Hellas

Medical Web Design MS