Διδακτικό Έργο Καρδιοχειρουργού

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

Προπτυχιακή εκπαίδευση:    

 • 1999-2009:   Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (Διευθυντής Καθηγητής Α. Κωστάκης). Μαθήματα 8ου Εξαμήνου φοιτητών Ιατρικής με θέμα ‘‘Παθήσεις Αρτηριών’’.

 • 1999-2001:   Συμμετοχή στο υποχρεωτικό κατ΄ επιλογήν μάθημα της “Αγγειοχειρουργικής”.          (Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μ. Ν. Σέχας).

 • 22/2/2000:   Συμμετοχή ως σχολιαστού κλινικών περιπτώσεων της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία, στην Αθήνα.

 • 2001-2002:   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα της “Αγγειοχειρουργικής”. (Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Π. Δημακάκος).

 • 2001-2002:   Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος ‘‘Γενική Χειρουργική’’ από το Τμήμα    Οδοντιατρικής (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 12/3/2002, κοινοποίηση προς μέλη ΔΕΠ Ιατρικής, Αθήνα 4/6/2002, αριθμός Πρωτοκόλλου 13684).

 • 2001-2002
  2002-2003
  2003-2004
  :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα της “Θωρακοχειρουργικής’’  (Υπεύθυνος μαθήματος:Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοδόσιος Δόσιος)  με θέμα "Χειρουργικές Παθήσεις της Αορτής".

 • 2001-2002
  2002-2009
  :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα ‘‘Πειραματική            Χειρουργική’’ (Υπεύθυνος μαθήματος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Δέσποινα Ν. Περρέα ) με θέματα:

  • 1. Ανάπτυξη και εκτέλεση Χειρουργικού Πρωτοκόλλου

  • 2. Πρακτική άσκηση στην Πειραματική Χειρουργική.

 • 2009-σήμερα:Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα ‘‘Πειραματική και        Κλινική Έρευνα’’  (Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγήτρια:Δέσποινα Ν. Περρέα).

 • 2002-2003:   Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος ‘‘Γενική Χειρουργική’’  από το Τμήμα Οδοντιατρικής με θέμα ‘‘Καταπληξία-Shock’’. 

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

 • 2010        :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα ‘‘Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων’’ (Υπεύθυνος μαθήματος: Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρ/γικής & Μεταμόσχευσης Οργάνων: Ευστάθιος Αντωνίου), με θέμα: ‘‘Μεταμόσχευση ενδοθωρακικών οργάνων’’.

 • 2011        :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα της ‘‘Θωρακοχειρουργικής’’ (Υπεύθυνος μαθήματος: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Μιχαήλ) με θέμα ‘‘Βαλβιδοπάθειες, Εξωσωματική κυκλοφορία’’.

Ομιλίες σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα νοσοκομείων:

 • 2000        :   ‘‘Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της αορτής’’, στο Καρδιολογικό Τμήμα του          Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών ‘Γεώργιος Γεννηματάς’, στην Αθήνα.

 • 2001        :   ‘‘Παθήσεις Αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παθολογικού Τμήματος του        Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου ‘Πατησίων’, στην Αθήνα.

 • 2001        :   ‘‘Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων Αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Α’    Καρδιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου ‘Νίκαιας’, στην Αθήνα.

 • 2001        :   ‘‘Νεότερες απόψεις στην Χειρουργική της Στεφανιαίας Νόσου’’ στο εκπαιδευτικό          πρόγραμμα του Καρδιολογικού Τμήματος του Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών ‘Γ.Γεννηματάς’, στην Αθήνα.

 • 2002        :   ‘‘Χειρουργική Αντιμετώπιση Στεφανιαίας Νόσου’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της      Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2002        :   ‘‘Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’                    Καρδιολογικής Κλινικής του Περιφεριακού  Γενικού Νοσοκομίου ‘Νίκαιας’, στον Πειραιά.

 • 2003        :   ‘‘Νεότερα δεδομένα στην μηχανική υποστήριξη της καρδιάς’’ στο εκπαιδευτικό            πρόγραμμα της Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2004        :   ‘‘Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της        Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου’, στη Κρήτη. 

 • 2007        :   ‘‘Χειρουργική θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της        Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2008        :   ‘‘Διαχωρισμός της Αορτής: Νέα δεδομένα για την παθοφυσιολογία και τη θεραπεία’’      στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2009        :   ‘‘Μεταμόσχευση Καρδιάς, Μεταμόσχευση Πνευμόνων’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα      της Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2010        :   ‘‘Βασικές Τεχνικές της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Νεώτερες τεχνικές (off pump    bypass, ρομποτική χειρουργική κτλ.). Βέλτιστος χρόνος για CABG μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου. Ο ρόλος των συνυπαρχουσών νοσηροτήτων’’ στο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ‘Ιπποκράτειο’ στην Αθήνα.

 • 2010        :   ‘‘Αορτική Βαλβίδα: Πάντοτε αντικατάσταση;’’ στο 2ο Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό        Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής με θέμα"Χειρουργική των βαλβιδοπαθειών" Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 8 Ιανουαρίου, 2010.

 • 2010        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2010-2011.

 • 2011        :   ‘‘Χειρουργικές παθήσεις Αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Καρδιολογικής        Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2011        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2011-2012.

 • 2011        :   “Η μηχανική της αορτής στην πρόκληση διαχωρισμού” στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα  της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο Αθήνα, Ελλάδα, 15 Νοεμβρίου 2011.

 • 2011        :   “Principles of Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)” στο εκπαιδευτικό            πρόγραμμα 2011-2012 του Καρδιολογικού τμήματος στο Γ.Ν.Α Λαϊκό Αθήνα, Ελλάδα, 23 Νοεμβρίου 2011.

 • 2012        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012-2013.

 • 2012        :   «Χρησιμοποίηση αστήρικτων προσθετικών βαλβίδων στις μέρες μας» 3ο Διακλινικό      Μετεκπαιδευτικό  Μάθημα Καρδιοχειρουργικής  Α’ Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων Θεσσαλονίκη  2/3/2012.

 • 2013        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013-2014.

 • 2014        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014-2015.

 • 2015        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016.

 • 2016        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2016-2017.

 • 2016        :   «ACUTE AORTIC SYNDROMES Surgical Management  - What keeps me awake at        night» Εβδομαδιαία συνάντηση Καρδιολόγων - Θεραπευτήριο «Υγεία» 9.2.2016

 • 2016        :   «Αγγειακές Κακώσεις στην Ορθοπεδική.»  Νοσ. ΑΤΤΙΚΟΝ 18-19/3/16.

 • 2016        :   «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΟΡΤΗΣ» Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ ΄Η ΕΛΠΙΣ΄. 10/5/2016.

 • 2017        :   Α’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  14η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ      ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2017» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ, 3-4/03/2017.

 • 2017        :   Μάθημα Καρδιολογική Κλινική: "ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ". Αχιλλοπούλειο              Νοσοκομείο Βόλου, 6/4/17

 • 2017        :   ΔΙΠΤΥΧΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΑΑ. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 8/4/17.

 • 2017        :   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΟΡΤΗΣ. Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ ΄Η ΕΛΠΙΣ΄, 10/5/2017.

 • 2018        16/3/18 Μαθημα Λαϊκο Monitoring Χειρουργικού Ασθενούς.

 • 2018        ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ,2018.

 • 2019        ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ,2019.

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Καρδιοχειρουργικό Ιατρείο

Εντός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ


Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού

Σταυρού 4 - 15123 Μαρούσι


Ωράριο Ιατρείου:
Δε έως Πα 08:00 - 20:00

 • Καρδιοχειρουγός Ηλιόπουλος
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Google Places Icon
 • Grey YouTube Icon

Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


Διευθυντής Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρδιοχειρουργικής

Ιατρ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξυπηρέτηση Ασθενών

Γραμματεία Ιατρείου


Για τα ραντεβού σας καλέστε στα τηλ.: 210 6867689210 6867690

 

Για Επείγοντα Περιστατικά

καλέστε στο: 6944 696050

Όροι χρήσης, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας.

Copyright © 2020 | Dimitrios C Iliopoulos ® CARDIAC SURGEON - Director, 4th Cardiac Surgery Clinic Hygeia Hospital Athens
Associate Professor of Cardiac Surgery, University of Athens - Hellas

Medical Web Design MS