Διδακτικό Έργο Καρδιοχειρουργού

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

Προπτυχιακή εκπαίδευση:    

 • 1999-2009:   Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (Διευθυντής Καθηγητής Α. Κωστάκης). Μαθήματα 8ου Εξαμήνου φοιτητών Ιατρικής με θέμα ‘‘Παθήσεις Αρτηριών’’.

 • 1999-2001:   Συμμετοχή στο υποχρεωτικό κατ΄ επιλογήν μάθημα της “Αγγειοχειρουργικής”.          (Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μ. Ν. Σέχας).

 • 22/2/2000:   Συμμετοχή ως σχολιαστού κλινικών περιπτώσεων της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία, στην Αθήνα.

 • 2001-2002:   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα της “Αγγειοχειρουργικής”. (Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Π. Δημακάκος).

 • 2001-2002:   Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος ‘‘Γενική Χειρουργική’’ από το Τμήμα    Οδοντιατρικής (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 12/3/2002, κοινοποίηση προς μέλη ΔΕΠ Ιατρικής, Αθήνα 4/6/2002, αριθμός Πρωτοκόλλου 13684).

 • 2001-2002
  2002-2003
  2003-2004
  :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα της “Θωρακοχειρουργικής’’  (Υπεύθυνος μαθήματος:Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοδόσιος Δόσιος)  με θέμα "Χειρουργικές Παθήσεις της Αορτής".

 • 2001-2002
  2002-2009
  :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα ‘‘Πειραματική            Χειρουργική’’ (Υπεύθυνος μαθήματος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Δέσποινα Ν. Περρέα ) με θέματα:

  • 1. Ανάπτυξη και εκτέλεση Χειρουργικού Πρωτοκόλλου

  • 2. Πρακτική άσκηση στην Πειραματική Χειρουργική.

 • 2009-σήμερα:Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα ‘‘Πειραματική και        Κλινική Έρευνα’’  (Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγήτρια:Δέσποινα Ν. Περρέα).

 • 2002-2003:   Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος ‘‘Γενική Χειρουργική’’  από το Τμήμα Οδοντιατρικής με θέμα ‘‘Καταπληξία-Shock’’. 

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

 • 2010        :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα ‘‘Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων’’ (Υπεύθυνος μαθήματος: Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρ/γικής & Μεταμόσχευσης Οργάνων: Ευστάθιος Αντωνίου), με θέμα: ‘‘Μεταμόσχευση ενδοθωρακικών οργάνων’’.

 • 2011        :   Συμμετοχή στο κατ’ επιλογήν μάθημα της ‘‘Θωρακοχειρουργικής’’ (Υπεύθυνος μαθήματος: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Μιχαήλ) με θέμα ‘‘Βαλβιδοπάθειες, Εξωσωματική κυκλοφορία’’.

Ομιλίες σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα νοσοκομείων:

 • 2000        :   ‘‘Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της αορτής’’, στο Καρδιολογικό Τμήμα του          Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών ‘Γεώργιος Γεννηματάς’, στην Αθήνα.

 • 2001        :   ‘‘Παθήσεις Αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παθολογικού Τμήματος του        Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου ‘Πατησίων’, στην Αθήνα.

 • 2001        :   ‘‘Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων Αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Α’    Καρδιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου ‘Νίκαιας’, στην Αθήνα.

 • 2001        :   ‘‘Νεότερες απόψεις στην Χειρουργική της Στεφανιαίας Νόσου’’ στο εκπαιδευτικό          πρόγραμμα του Καρδιολογικού Τμήματος του Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών ‘Γ.Γεννηματάς’, στην Αθήνα.

 • 2002        :   ‘‘Χειρουργική Αντιμετώπιση Στεφανιαίας Νόσου’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της      Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2002        :   ‘‘Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’                    Καρδιολογικής Κλινικής του Περιφεριακού  Γενικού Νοσοκομίου ‘Νίκαιας’, στον Πειραιά.

 • 2003        :   ‘‘Νεότερα δεδομένα στην μηχανική υποστήριξη της καρδιάς’’ στο εκπαιδευτικό            πρόγραμμα της Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2004        :   ‘‘Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της        Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου’, στη Κρήτη. 

 • 2007        :   ‘‘Χειρουργική θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της        Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2008        :   ‘‘Διαχωρισμός της Αορτής: Νέα δεδομένα για την παθοφυσιολογία και τη θεραπεία’’      στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2009        :   ‘‘Μεταμόσχευση Καρδιάς, Μεταμόσχευση Πνευμόνων’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα      της Καρδιολογικής Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2010        :   ‘‘Βασικές Τεχνικές της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Νεώτερες τεχνικές (off pump    bypass, ρομποτική χειρουργική κτλ.). Βέλτιστος χρόνος για CABG μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου. Ο ρόλος των συνυπαρχουσών νοσηροτήτων’’ στο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ‘Ιπποκράτειο’ στην Αθήνα.

 • 2010        :   ‘‘Αορτική Βαλβίδα: Πάντοτε αντικατάσταση;’’ στο 2ο Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό        Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής με θέμα"Χειρουργική των βαλβιδοπαθειών" Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 8 Ιανουαρίου, 2010.

 • 2010        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2010-2011.

 • 2011        :   ‘‘Χειρουργικές παθήσεις Αορτής’’ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Καρδιολογικής        Κλινικής του ‘Λαϊκού’ Νοσοκομείου, στην Αθήνα.

 • 2011        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2011-2012.

 • 2011        :   “Η μηχανική της αορτής στην πρόκληση διαχωρισμού” στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα  της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο Αθήνα, Ελλάδα, 15 Νοεμβρίου 2011.

 • 2011        :   “Principles of Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)” στο εκπαιδευτικό            πρόγραμμα 2011-2012 του Καρδιολογικού τμήματος στο Γ.Ν.Α Λαϊκό Αθήνα, Ελλάδα, 23 Νοεμβρίου 2011.

 • 2012        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012-2013.

 • 2012        :   «Χρησιμοποίηση αστήρικτων προσθετικών βαλβίδων στις μέρες μας» 3ο Διακλινικό      Μετεκπαιδευτικό  Μάθημα Καρδιοχειρουργικής  Α’ Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων Θεσσαλονίκη  2/3/2012.

 • 2013        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013-2014.

 • 2014        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014-2015.

 • 2015        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016.

 • 2016        :   «ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ» Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών            Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2016-2017.

 • 2016        :   «ACUTE AORTIC SYNDROMES Surgical Management  - What keeps me awake at        night» Εβδομαδιαία συνάντηση Καρδιολόγων - Θεραπευτήριο «Υγεία» 9.2.2016

 • 2016        :   «Αγγειακές Κακώσεις στην Ορθοπεδική.»  Νοσ. ΑΤΤΙΚΟΝ 18-19/3/16.

 • 2016        :   «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΟΡΤΗΣ» Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ ΄Η ΕΛΠΙΣ΄. 10/5/2016.

 • 2017        :   Α’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  14η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ      ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2017» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ, 3-4/03/2017.

 • 2017        :   Μάθημα Καρδιολογική Κλινική: "ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ". Αχιλλοπούλειο              Νοσοκομείο Βόλου, 6/4/17

 • 2017        :   ΔΙΠΤΥΧΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΑΑ. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 8/4/17.

 • 2017        :   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΟΡΤΗΣ. Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ ΄Η ΕΛΠΙΣ΄, 10/5/2017.

 • 2018        16/3/18 Μαθημα Λαϊκο Monitoring Χειρουργικού Ασθενούς.

 • 2018        ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ,2018.

 • 2019        ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ,2019.

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

mi (6).png

Καρδιοχειρουργικό Ιατρείο

Εντός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ


Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού

Σταυρού 4 - 15123 Μαρούσι


Ωράριο Ιατρείου:
Δε έως Πα 08:00 - 20:00

 • Καρδιοχειρουγός Ηλιόπουλος

Όροι χρήσης, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας.

Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


Διευθυντής Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρδιοχειρουργικής

Ιατρ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Copyright © 2021 | Dimitrios C Iliopoulos ® CARDIAC SURGEON - Director, 4th Cardiac Surgery Clinic Hygeia Hospital Athens
Associate Professor of Cardiac Surgery, University of Athens - Hellas

Εξυπηρέτηση Ασθενών

Γραμματεία Ιατρείου


Για τα ραντεβού σας καλέστε στα τηλ.: 210 6867689210 6867690

 

Για Επείγοντα Περιστατικά

καλέστε στο: 6944 696050

Medical Web Design MS