Ερευνητικό Συγγραφικό Έργο

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
        

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI
        
Σύνολον:     

1.    Ήδη δημοσιευθείσες: 80
2.    Υποβληθείσες προς δημοσίευση: 4   
        
Θεματική Κατανομή:
•    Καρδιοχειρουργική:   27
•    Καρδιολογία:            10
•    Θωρακοχειρουργική:   8
•    Αγγειοχειρουργική:     3
•    Ογκολογία:              23
•    Λοιμωξιολογία:           4
•    Ανοσολογία:              2
•    Μοριακή Βιολογία:      2
•    Λιπιδιολογία:         
      1
        
Είδος δημοσίευσης:       
•    Πειραματικές εργασίες             20
•    Κλινικές μελέτες                     31
•    Κλινικοεργαστηριακές μελέτες  23
•    Περιγραφή περιπτώσεων       
      5
•    Βιβλιογραφική ανασκόπηση   
      1

 

Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων:       
1ος σε:               9
2ος σε:       
       16
Τελευταίος σε:     3
Άλλη θέση σε:    52
        
Συντελεστής απήχησης:
Συνολικός:        293.129
Μέσος Όρος:         3.90
        
Βιβλιογραφικές αναφορές:
Από ISI:        Σύνολο: 3.188

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

1.    1985    Ross ΑΗ., Herlyn D., Iliopoulos D., Koprowski Η.:     
        Isolation and characterization of a carcinoma-associated antigen.     
        Bioch. Bioph. Res. Co., 135 (1) 297-303, 1986.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές           84

        Συντ. απήχησης  2.297


2.    1986    Herlyn D., Sears Η., Iliopoulos D., Lubeck Μ., Douillard J.Y., Sindelar W., Tempero Μ.,

        Mellstedt Η., Maher Μ., Koprowski Η.:     
        Anti-idiotypic antibodies to monoclonal antibody C017-1Α.     
        Hybridoma, 5 Suppll S51-8, 1986.    
        Θεματολογία      Ανοσολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές          59
        Συντ. απήχησης  0.244


3.    1987    Herlyn D., Ross ΑΗ, Iliopoulos D., Koprowski Η.:     
        Induction οf specific immunity to human colon carcinoma byanti-idiotypic antibodies to   

        monoclonal antibody CO 17-1Α.     
        Eur. J. Immunol. 17 (11), 1649-52, 1987.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές          59
        Συντ. απήχησης  5.179


4.    1987    Herlyn D., Wettendorff Μ., Schmoll Ε., Iliopoulos D., Schedel L., Dreikhausen U., Raab R.,

        Ross ΑΗ., Jaksche Η., Scriba Μ., Koprowski Η.:     
        Anti-idiotype immunization of cancer patients: Modulation of the immune response.     
        Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 84 (22), 8055-59, 1987.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή παρέμβαση
        Αρ. Ατόμων        30
        Αναφορές          211
        Συντ. Απήχησης  9.423

 

5.    1988    Lichtin Α., Iliopoulos D., Guerry D., Elder D., Herlyn D., Steplewski Α.:     
        Therapy of melanoma with an anti-melanoma ganglioside monoclonal antibody:

        A possible mechanism of a complete response.     
        Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 7: Α 958, 1988.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή θεραπεία
        Αρ. Ατόμων         4
        Αναφορές          23
        Συντ. Απήχησης 13.069 (in 1988)


6.    1988    Iliopoulos D., Herlyn Μ., Jensen Ρ., Jambrosic J., Parmiter Α., Koprowski Η., Herlyn D.:            Characterization of the metastatic phenotype of human-melanoma.     
        Proc. Am. Assoc. Cancer Res. (29): 77, 1988.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές          0
        Συντ. Απήχησης NOΝΕ


7.    1988    Herlyn D., Wettendorff M., Iliopoulos D., Schmoll Ε., Schedel Ι., Korpowski Η.:     
        Immunotherapy of colorectal cancer with anti-idiotypic antibodies.    
        Proc. Am. Assoc. Cancer Res. 29: 408. 1988.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή θεραπεία
        Αρ. Ατόμων       142
        Αναφορές          1
        Συντ. Απήχησης ΝΟΝΕ


8.    1988    Herlyn D., Wettendorff Μ., Iliopoulos D., Koprowski Η.:     
        Functional minicry οf tumor associated antigens by antiidiotypic antibodies.     
        Εxρ. Clin Immunogenet. 5 (4), 165-75, 1988.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές         16
        Συντ. απήχησης 1.89


9.    1989    Wettendorff Μ., Iliopoulos D., Schmoll Ε., Koprowski Η., Herlyn D.:     
        Specific detection οf antibodies in cancer patients following immunotherapy with anti-idiotype.  

        J. Immunol. Meth., 116 (1), 105-15, 1989.    
        Θεματολογία    Ογκολογία
        Μεθοδολογία    Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων      -
        Αναφορές        20
        Συν. απήχησης 1.858


10.  1989    Iliopoulos D., Ernst C., Steplewski Ζ., Jambrosic J.A., Rodeck U., Herlyn Μ., Clark WH. Jr.          Koprowski Η., Herlyn D.:     
        Inhibition of metastases of a human melanoma xenograft by monoclonal antibody to the         

        GD2/GD3 gangliosides.    
        J. Natl. Cancer Inst., 81 (6) 440-4, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή θεραπεία
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές          85
        Συντ. απήχησης 12.583


11.  1989    Wettendorff Μ., Iliopoulos D., Tempero Μ., Kay Ο., De Freitas Ε., Koprowski Η., Herlyn 

        D.:
        Idiotypic cascades in cancer patients treated with monoclonal antibody C017-1A.    
        Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 86 (10), 3787-3791, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές         77
        Συντ. απήχησης 9.423


12.  1989    Sela B.A., Iliopoulos D., Guerry Ο., Herlyn D., Koprowski Η.:     
        Levels of disialogangliosides in sera of melanoma patients monitored by sensitive thin-layer       

        chromatography and immunostaining.    
        J. Natl. Cancer Inst., 81 (19), 1489-92, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή διαγνωστική
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές         26
        Συντ. απήχησης 12.583


13.  1989    Strom ΒL., Iliopoulos D., Atkinson Β., Herlyn Μ., West S.L., Maislin G., Saul S., Varello              Μ.Α., Rodriguez-Martinez Η.Α, Rios-Dalenz J., Soloway R.:     
        Pathophysiology of tumor progression in human gallbladder: flow cytometry, CEA, and CA 19-9

        levels in bile and serum in different stages of gallbladder disease.    
        J. Natl. Cancer Inst., 81 (20), 1575-80, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων       40
        Αναφορές         20
        Συντ. απήχησης 12.583

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Καρδιοχειρουργικό Ιατρείο

Εντός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ


Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού

Σταυρού 4 - 15123 Μαρούσι


Ωράριο Ιατρείου:
Δε έως Πα 08:00 - 20:00

  • Καρδιοχειρουγός Ηλιόπουλος
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Google Places Icon
  • Grey YouTube Icon

Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


Διευθυντής Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρδιοχειρουργικής

Ιατρ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξυπηρέτηση Ασθενών

Γραμματεία Ιατρείου


Για τα ραντεβού σας καλέστε στα τηλ.: 210 6867689210 6867690

 

Για Επείγοντα Περιστατικά

καλέστε στο: 6944 696050

Όροι χρήσης, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας.

Copyright © 2020 | Dimitrios C Iliopoulos ® CARDIAC SURGEON - Director, 4th Cardiac Surgery Clinic Hygeia Hospital Athens
Associate Professor of Cardiac Surgery, University of Athens - Hellas

Medical Web Design MS