Ερευνητικό Συγγραφικό Έργο

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
        

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI
        
Σύνολον:     

1.    Ήδη δημοσιευθείσες: 80
2.    Υποβληθείσες προς δημοσίευση: 4   
        
Θεματική Κατανομή:
•    Καρδιοχειρουργική:   27
•    Καρδιολογία:            10
•    Θωρακοχειρουργική:   8
•    Αγγειοχειρουργική:     3
•    Ογκολογία:              23
•    Λοιμωξιολογία:           4
•    Ανοσολογία:              2
•    Μοριακή Βιολογία:      2
•    Λιπιδιολογία:         
      1
        
Είδος δημοσίευσης:       
•    Πειραματικές εργασίες             20
•    Κλινικές μελέτες                     31
•    Κλινικοεργαστηριακές μελέτες  23
•    Περιγραφή περιπτώσεων       
      5
•    Βιβλιογραφική ανασκόπηση   
      1

 

Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων:       
1ος σε:               9
2ος σε:       
       16
Τελευταίος σε:     3
Άλλη θέση σε:    52
        
Συντελεστής απήχησης:
Συνολικός:        293.129
Μέσος Όρος:         3.90
        
Βιβλιογραφικές αναφορές:
Από ISI:        Σύνολο: 3.188

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

1.    1985    Ross ΑΗ., Herlyn D., Iliopoulos D., Koprowski Η.:     
        Isolation and characterization of a carcinoma-associated antigen.     
        Bioch. Bioph. Res. Co., 135 (1) 297-303, 1986.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές           84

        Συντ. απήχησης  2.297


2.    1986    Herlyn D., Sears Η., Iliopoulos D., Lubeck Μ., Douillard J.Y., Sindelar W., Tempero Μ.,

        Mellstedt Η., Maher Μ., Koprowski Η.:     
        Anti-idiotypic antibodies to monoclonal antibody C017-1Α.     
        Hybridoma, 5 Suppll S51-8, 1986.    
        Θεματολογία      Ανοσολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές          59
        Συντ. απήχησης  0.244


3.    1987    Herlyn D., Ross ΑΗ, Iliopoulos D., Koprowski Η.:     
        Induction οf specific immunity to human colon carcinoma byanti-idiotypic antibodies to   

        monoclonal antibody CO 17-1Α.     
        Eur. J. Immunol. 17 (11), 1649-52, 1987.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές          59
        Συντ. απήχησης  5.179


4.    1987    Herlyn D., Wettendorff Μ., Schmoll Ε., Iliopoulos D., Schedel L., Dreikhausen U., Raab R.,

        Ross ΑΗ., Jaksche Η., Scriba Μ., Koprowski Η.:     
        Anti-idiotype immunization of cancer patients: Modulation of the immune response.     
        Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 84 (22), 8055-59, 1987.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή παρέμβαση
        Αρ. Ατόμων        30
        Αναφορές          211
        Συντ. Απήχησης  9.423

 

5.    1988    Lichtin Α., Iliopoulos D., Guerry D., Elder D., Herlyn D., Steplewski Α.:     
        Therapy of melanoma with an anti-melanoma ganglioside monoclonal antibody:

        A possible mechanism of a complete response.     
        Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 7: Α 958, 1988.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή θεραπεία
        Αρ. Ατόμων         4
        Αναφορές          23
        Συντ. Απήχησης 13.069 (in 1988)


6.    1988    Iliopoulos D., Herlyn Μ., Jensen Ρ., Jambrosic J., Parmiter Α., Koprowski Η., Herlyn D.:            Characterization of the metastatic phenotype of human-melanoma.     
        Proc. Am. Assoc. Cancer Res. (29): 77, 1988.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων        -
        Αναφορές          0
        Συντ. Απήχησης NOΝΕ


7.    1988    Herlyn D., Wettendorff M., Iliopoulos D., Schmoll Ε., Schedel Ι., Korpowski Η.:     
        Immunotherapy of colorectal cancer with anti-idiotypic antibodies.    
        Proc. Am. Assoc. Cancer Res. 29: 408. 1988.    
        Θεματολογία      Ογκολογία
        Μεθοδολογία      Μοριακή θεραπεία
        Αρ. Ατόμων       142
        Αναφορές          1
        Συντ. Απήχησης ΝΟΝΕ


8.    1988    Herlyn D., Wettendorff Μ., Iliopoulos D., Koprowski Η.:     
        Functional minicry οf tumor associated antigens by antiidiotypic antibodies.     
        Εxρ. Clin Immunogenet. 5 (4), 165-75, 1988.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές         16
        Συντ. απήχησης 1.89


9.    1989    Wettendorff Μ., Iliopoulos D., Schmoll Ε., Koprowski Η., Herlyn D.:     
        Specific detection οf antibodies in cancer patients following immunotherapy with anti-idiotype.  

        J. Immunol. Meth., 116 (1), 105-15, 1989.    
        Θεματολογία    Ογκολογία
        Μεθοδολογία    Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων      -
        Αναφορές        20
        Συν. απήχησης 1.858


10.  1989    Iliopoulos D., Ernst C., Steplewski Ζ., Jambrosic J.A., Rodeck U., Herlyn Μ., Clark WH. Jr.          Koprowski Η., Herlyn D.:     
        Inhibition of metastases of a human melanoma xenograft by monoclonal antibody to the         

        GD2/GD3 gangliosides.    
        J. Natl. Cancer Inst., 81 (6) 440-4, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή θεραπεία
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές          85
        Συντ. απήχησης 12.583


11.  1989    Wettendorff Μ., Iliopoulos D., Tempero Μ., Kay Ο., De Freitas Ε., Koprowski Η., Herlyn 

        D.:
        Idiotypic cascades in cancer patients treated with monoclonal antibody C017-1A.    
        Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 86 (10), 3787-3791, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές         77
        Συντ. απήχησης 9.423


12.  1989    Sela B.A., Iliopoulos D., Guerry Ο., Herlyn D., Koprowski Η.:     
        Levels of disialogangliosides in sera of melanoma patients monitored by sensitive thin-layer       

        chromatography and immunostaining.    
        J. Natl. Cancer Inst., 81 (19), 1489-92, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή διαγνωστική
        Αρ. Ατόμων       -
        Αναφορές         26
        Συντ. απήχησης 12.583


13.  1989    Strom ΒL., Iliopoulos D., Atkinson Β., Herlyn Μ., West S.L., Maislin G., Saul S., Varello              Μ.Α., Rodriguez-Martinez Η.Α, Rios-Dalenz J., Soloway R.:     
        Pathophysiology of tumor progression in human gallbladder: flow cytometry, CEA, and CA 19-9

        levels in bile and serum in different stages of gallbladder disease.    
        J. Natl. Cancer Inst., 81 (20), 1575-80, 1989.    
        Θεματολογία     Ογκολογία
        Μεθοδολογία     Μοριακή τεχνική
        Αρ. Ατόμων       40
        Αναφορές         20
        Συντ. απήχησης 12.583

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

mi (6).png

Καρδιοχειρουργικό Ιατρείο

Εντός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ


Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού

Σταυρού 4 - 15123 Μαρούσι


Ωράριο Ιατρείου:
Δε έως Πα 08:00 - 20:00

  • Καρδιοχειρουγός Ηλιόπουλος

Όροι χρήσης, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας.

Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


Διευθυντής Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρδιοχειρουργικής

Ιατρ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Copyright © 2021 | Dimitrios C Iliopoulos ® CARDIAC SURGEON - Director, 4th Cardiac Surgery Clinic Hygeia Hospital Athens
Associate Professor of Cardiac Surgery, University of Athens - Hellas

Εξυπηρέτηση Ασθενών

Γραμματεία Ιατρείου


Για τα ραντεβού σας καλέστε στα τηλ.: 210 6867689210 6867690

 

Για Επείγοντα Περιστατικά

καλέστε στο: 6944 696050

Medical Web Design MS