Επεμβάσεις Βαλβίδων 

Βαλβιδοπλαστική Επιδιόρθωση - Αντικατάσταση.

Η καρδία διαθέτει 4 μονόδρομες βαλβίδες, που εξασφαλίζουν την ορθή ροή του αίματος αποκλειστικά προς μία κατεύθυνση.
Οι βαλβίδες αυτές είναι: η μιτροειδής, η τριγλώχινα, η πνευμονική, και η αορτική.

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Σύγχρονη Χειρουργική Αντιμετώπιση της
Στεφανιαίας Νόσου
Όταν μία βαλβίδα παρουσιάσει πρόβλημα στην ανατομία και την δομή της, τότε μιλάμε για βαλβιδοπάθεια.
Οι βαλβιδοπάθειες διακρίνονται στις
στενώσεις (δυσκολία να ανοίξουν επαρκώς) και στις ανεπάρκειες (αδυναμία να σφραγίσουν στεγανά).
Στα αρχικά τους στάδια οι βαλβιδοπάθειες αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά.
Όταν όμως η εκφύλιση μίας ή περισσοτέρων βαλβίδων προχωρήσει, με αποτέλεσμα την σοβαρή δυσλειτουργία τους, τότε η θεραπεία εκλογής είναι η επεμβατική.
Η επεμβατική αντιμετώπιση μιας βαλβιδοπάθειας γίνεται με δύο μεθόδους.
Η μια είναι η επιδιόρθωση της βαλβίδας (βαλβιδοπλαστική), και η άλλη είναι η αντικατάσταση της.
Η Βαλβιδοπλαστική ως μέθοδος είναι μία δυσκολότερη και απαιτητικότερη χειρουργική τεχνική, που απαιτεί έμπειρο και εξειδικευμένο καρδιοχειρουργό.  
Όμως αποτελεί μία άριστη λύση στην λειτουργική αποκατάσταση μίας βαλβίδας, αφού ο ασθενής διατηρεί τον δικό του φυσικό ιστό, που συνεπάγεται σημαντικότατα οφέλη.
Η βαλβιδοπλαστική μπορεί να εφαρμοστεί συνήθως στις περιπτώσεις στένωσης ή ανεπάρκειας της μιτροειδούς και τριγλώχινας, στην πρόπτωση της μιτροειδούς και στην αορτική στένωση.
Στις περιπτώσεις που οι βαλβίδες είναι επασβεστωμένες σε μεγάλο βαθμό και στις βαρείες βαλβιδοπάθειες, τότε ο καρδιοχειρουργός προβαίνει στην αντικατάστασή τους από βιολογικές ή μεταλλικές προσθετικές βαλβίδες.
Ο βασικός στόχος του καρδιοχειρουργού που ενεργεί μία βαλβιδική επέμβαση, είναι να ανακάμψει την λειτουργικότητα της καρδιάς του ασθενούς και να συμβάλει στη μακροχρόνια επιβίωση του.
Οι επεμβάσεις που διενεργούνται ξεχωριστά σε κάθε βαλβίδα είναι:
 • Βαλβιδοπλαστική Επιδιόρθωση Αορτικής Βαλβίδας.

Η βαλβιδοπλαστική επιδιόρθωση της αορτικής βαλβίδας είναι εφικτή σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
Συνήθως αφορά την ανεπάρκεια της βαλβίδας. Η χειρουργική προσπέλαση γίνεται με μερική στερνοτομή ή με μικρή πρόσθια δεξιά θωρακοτομή και ο καρδιοχειρουργός περικόπτει ή επανασχηματίζει τις 3 πτυχές της βαλβίδας.

 • Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας.

Στις στενώσεις της αορτικής βαλβίδας η αντικατάσταση γίνεται με την κλασσική χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς που έχει μικρά ποσοστά επιπλοκών και πολύ καλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ειδικότερα στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αορτικής βαλβίδας, η προσπέλαση γίνεται με μια μικρή τομή 5-7 εκατοστών, χωρίς να ανοίγεται ολόκληρο το στέρνο (μέση στερνοτομή). 

Δημήτριος Ηλιόπουλος Καρδιοχειρουργός, kardioxeirourgos, Στεφανιαία Νόσος, Βαλβιδοπάθειες, καρδιοχερουργικές επεμβάσεις, Bypass, by-pass, επεμβάσεις καρδιάς, επεμβάσεις βαλβίδων, Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Ανευρύσματα, αρτηριακά μοσχεύματα, βαλβίδες καρδιάς, βαλβιδοπλαστική, Στένωση Αορτικής, Ανεπάρκεια Αορτικής, Στένωση Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Τριγλώχινας, Στένωση Τριγλώχινας, Στεφανιαίες Παρακάμψεις, Αγγειοπλαστική, μπαλονάκι, Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς
Οι  βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στην αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, είναι οι βιολογικές και οι μηχανικές.

Οι βιολογικές βαλβίδες είναι φτιαγμένες από βιολογικό υλικό (συνήθως από περικάρδιο αγελάδας), στερεωμένη σε ένα stent από ατσάλι.
Οι μηχανικές βαλβίδες κατασκευάζονται πλήρως από τεχνητά μέρη (τιτάνιο, πυρολυτικό άνθρακα), τα οποία είναι συμβατά με το ανθρώπινο σώμα. 

 • Βαλβιδοπλαστική Επιδιόρθωση Μιτροειδούς Βαλβίδας.

Η βαλβιδοπλαστική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας καθορίζεται ως θεραπεία από τον καρδιοχειρουργό, ανάλογα με την βαρύτητα των παθολογοανατομικών βλαβών που υφίσταται. 
Γενικά, η πλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας προτιμάται αφού η μιτροειδής βαλβίδα παραμένει στη θέση της, διατηρώντας τη δομή της και τη λειτουργικότητα της.
Τα πλεονεκτήματα της πλαστικής τεχνικής είναι:

 • Χαμηλή εγχειρητική θνητότητα.

 • Χαμηλή μετεγχειρητική νοσηρότητα. 

 • Χαμηλότερος κίνδυνος επιπλοκών στον ασθενή.

 • Καλύτερη διατήρηση της καρδιακής λειτουργίας & μακροπρόθεσμη επιβίωση του ασθενή.

 • Συνήθως δεν απαιτεί μετεγχειρητικά την ανάγκη για μακροχρόνια λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων από τον ασθενή.

 • Αντικατάσταση Μιτροειδούς Βαλβίδας.

Η αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας διενεργείται αποκλειστικά  στις περιπτώσεις όπου η πλαστική δεν είναι εφικτή για λόγους ανατομίας ή λειτουργικότητας.
Οι  βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στην αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι οι βιολογικές και οι μηχανικές.

 

 • Βαλβιδοπλαστική Επιδιόρθωση Τριγλώχινας Βαλβίδας.

Η βαλβιδοπλαστική επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής τεχνικές:

 • Την αντιμετώπιση της στένωσης με βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι.

 • Την αντιμετώπιση της στένωσης με τριγλωχινικό δακτυλίο.

 • Τον πλαστικό επανασχηματισμό των φύλλων της βαλβίδας.

Επίσης στην βαλβιδοπλαστική επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας μπορούν να εφαρμοστούν  οι διακαθετηριακές τεχνικές όπως στις άλλες βαλβίδες.

 

 • Αντικατάσταση Τριγλώχινας Βαλβίδας.

Η αντικατάσταση της τριγλώχινας βαλβίδας διενεργείται  όταν η πλαστική αντιμετώπιση αποτύχει ή δεν είναι εφικτή.

Κύριο μέλημα του καρδιοχειρουργού είναι η επεμβατική προσέγγιση μιας βαλβιδοπάθειας με το ελάχιστο ρίσκο για τον ασθενή, προσφέροντας ανώτερα χειρουργικά αποτελέσματα.

Ο έμπειρος καρδιοχειρουργός θα δώσει την προσήκουσα λύση στο πρόβλημα του ασθενή προσφέροντας του, το μέγιστο θεραπευτικό όφελος στην υγεία του και μία καλύτερη ποιότητα στην ζωή του.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, κρίνεται απαραίτητο, ο βαλβιδοπαθής ασθενής να παρακολουθείται τακτικά από τον ιατρό του, ώστε να έχει μία έγκαιρη αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Καρδιοχειρουργικό Ιατρείο

Εντός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ


Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού

Σταυρού 4 - 15123 Μαρούσι


Ωράριο Ιατρείου:
Δε έως Πα 08:00 - 20:00

 • Καρδιοχειρουγός Ηλιόπουλος
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Google Places Icon
 • Grey YouTube Icon

Δημήτριος Ηλιόπουλος

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


Διευθυντής Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρδιοχειρουργικής

Ιατρ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξυπηρέτηση Ασθενών

Γραμματεία Ιατρείου


Για τα ραντεβού σας καλέστε στα τηλ.: 210 6867689210 6867690

 

Για Επείγοντα Περιστατικά

καλέστε στο: 6944 696050

Όροι χρήσης, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας.

Copyright © 2020 | Dimitrios C Iliopoulos ® CARDIAC SURGEON - Director, 4th Cardiac Surgery Clinic Hygeia Hospital Athens
Associate Professor of Cardiac Surgery, University of Athens - Hellas

Medical Web Design MS