top of page

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

καρδιοχειρουργός (2).gif

Δημήτριος Χρ. Ηλιόπουλος MD, PhD  Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Καρδιοχειρουργός
Δημήτριος Ηλιόπουλος

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα      Θέμα Διδακτορικής Διατριβής        Έτος Έναρξης

 • 1    Γκουτζάνης Λάμπρος:Η fractal ανάλυση στη μελέτη των καρκινωμάτων της στοματικής κοιλότητας    2002

 • 2    Μαντάς Ιωάννης: Μελέτη VCAM-1 και ICAM-1 σε  στεφανιαίους ασθενείς    2005

 • 3    Αθανασιάδης Γεώργιος: Μέθοδοι προστασίας του νωτιαίου μυελού κατά τη διάρκεια επεμβάσεων στη θωρακική αορτή   2005

 • 4    Κίντος Διονύσιος: Χειρουργική αποκατάσταση επίκτητων ελλειμμάτων ολικού πάχους θωρακικού τοιχώματος    2006

 • 5    Σαρρής Γεώργιος: Αποτελέσματα της ολικής διακολπικής / διαπνευμονικής διόθρωσης της τετραλογίας fallot μέ έμφαση στα στοιχεία λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας    2006

 • 6    Πουλάκου Μαρία: Μελέτη της απολιποπρωτεϊνης J και της παραοξονάσης σε χειρουργειθέντες αθηρωματικούς ασθενείς με στεφανιαία νόσο    2006

 • 7    Τόλη Κωνσταντίνα: Μελέτη του TNF-a και  IL-6  σε ασθενείς  με βαλβιδοπάθεια. Βιοχημική και  ανοσοιστοχημική μελέτη  2006

 • 8    Στοφόρου Κωνσταντίνα: Μελέτη με την τεχνική της μικροδιάλυσης, των ιστικών ποιοτικών και ποσοτηκών  μεταβολών, νευροτοξικών ουσιών και  παραγόντων που υποδηλώνουν νευροτοξικότητα, σε πειραματικό πρότυπο ισχαιμίας και νευροπροστασίας του νωτιαίου μυελού    2007

 • 9    Μπέης Ιωάννης:  Χειρουργική ελάττωση του πνευμονικού όγκου στην αντιμετώπιση του πνευμονικού εμφυσήματος    2010

 • 10    Μαρίνου Αικατερίνη:  Μελέτη  της επίδρασης της χορήγησης φιστικιού  Αιγίνης για την πρόληψη και την θεραπεία της αθηρωμάτωσης σε ζωικό πρότυπο    2010

Διδακτικό Έργο

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικό Έργο

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Δημήτριος Ηλιόπουλος Καρδιοχειρουργός, kardioxeirourgos, Στεφανιαία Νόσος, Βαλβιδοπάθειες, καρδιοχερουργικές επεμβάσεις, Bypass, by-pass, επεμβάσεις καρδιάς, επεμβάσεις βαλβίδων, Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Ανευρύσματα, αρτηριακά μοσχεύματα, βαλβίδες καρδιάς, βαλβιδοπλαστική, Στένωση Αορτικής, Ανεπάρκεια Αορτικής, Στένωση Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Τριγλώχινας, Στένωση Τριγλώχινας, Στεφανιαίες Παρακάμψεις, Αγγειοπλαστική, μπαλονάκι, Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς
 • 11    Βυλλιώτης Αντώνιος:  Μοριακή μελέτη παραγόντων που σχετίζονται με θρόμβωση και συσχέτισή τους με κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο του στόματος  2011

 • 12    Καμηνιώτης Βαϊος-Βασίλειος: Επίδραση της κολχικίνης στην ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών και ηπατικών βλαβών οφειλόμενες στη στεάτωση  2011

 • 13    Παρασκευάς Κοσμάς: Σύγκριση της αποτελεσματικότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων κατάλληλα για την αντιμετώπιση δισιλιπιδαιμίας του μεταβολικού συνδρόμου    2011

 • 14    Κορού Λασκαρίνα - Μαρία:  Συγκριτική μελέτη της επίδρασης σησαμελαίου και της αντιοξειδωτικής ουσίας NAC, σε πειραματικό μοντέλο αθηρωμάτωσης    2011

 • 15    Γκίζα Ευαγγελία:  Εκτίμηση κατάστασης της υγείας του χοίρου ως ζώου εργαστηρίου    2011

 • 16    Γιαννούκος Κωνσταντίνος:  Η προγνωστική αξία της μη καταβύθισης (non - dipping) της αρτηριακής πίεσης τις νυκτερινές ώρες και η διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς 2012

 • 17    Μουλαβασίλη Παναγιώτα:    Ανοσοϊστοχημική μελέτη της επιμύες των γονιδίων NEU και N-RAS που συσχετίζονται με τους μηχανισμούς όγκογένεσης στη στοματική κοιλότητα    2013

 • 18    Κουδουμάς Δημήτριος: Ο ρόλος της ισχαιμίας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ή του ελεύθερου τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας επί εμφράγματος της δεξιάς κοιλίας    2013

 • 19    Σαφαρίκα Ασημινα: Αντιμικροβιακη θεραπεία λοιμωξεων σε βαρεως πασχοντες    2015

 • 20    Δουκιαντζάκης Ευάγγελος: Μελέτη της βισφατίνης σε πειραματικό μοντέλο αθηρωμάτωσης 2015

 • 21    Σαφαρίκα Ασημινα: Μελετη με απεικονιστικές τεχνικές του ενδοκοιλιακού - μεσεντεριουλίπους σε  ασθενεις με περιφερειακη αγγειοποθεια  2015

 • 22    Μπούσουλα Έλένη: Επίδραση των πολυμορφισμών του γονιδίου της CETP στη δραστικότητα των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων χορηγούμενα στους ίδιους ασθενείς 2016

Ομιλίες σε Συνέδρια - Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια

Η Ιατρική Ομάδα

PubMed

Europe PMC

Δημήτριος Ηλιόπουλος Καρδιοχειρουργός, kardioxeirourgos, Στεφανιαία Νόσος, Βαλβιδοπάθειες, καρδιοχερουργικές επεμβάσεις, Bypass, by-pass, επεμβάσεις καρδιάς, επεμβάσεις βαλβίδων, Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Ανευρύσματα, αρτηριακά μοσχεύματα, βαλβίδες καρδιάς, βαλβιδοπλαστική, Στένωση Αορτικής, Ανεπάρκεια Αορτικής, Στένωση Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Μιτροειδούς, Ανεπάρκεια Τριγλώχινας, Στένωση Τριγλώχινας, Στεφανιαίες Παρακάμψεις, Αγγειοπλαστική, μπαλονάκι, Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς

Surgery News

Διαβάστε τα νέα μας

Κλείστε το ραντεβού σας

Καλέστε:

210 6867689

210 6867690

Ρωτήστε τον Ιατρό

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τις ερωτήσεις σας:

Thanks! Message sent.

bottom of page